PrevádzkareňNovitech Nove Zamky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1
940 64 Nové Zámky 1


: 00 421 35 6400822
: horvath@nz.novitech.sk

SídloNOVITECH Nové Zámky s.r.o.
Komárňanská cesta 1
940 02 Nové Zámky 2

: 34104445
: 2020414198
: SK2020414198
PF7314788

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24