Predajca

Názov:Novitech Nove Zamky, s.r.o.
IČO:34104445
DIČ:2020414198
IČ DPH:SK2020414198
Mesto:Nové Zámky 1
PSČ:940 64
Adresa:Komárňanská cesta 1
Telefón:00 421 35 6400822
E-mail:horvath@nz.novitech.sk
Kontakt:Stefan Horvath
PF7314788

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24